Tymy v nouzovém stavu

I vnouzovém stavu SVČ TYMY připravuje aktivity pro děti

Vzhledem k tomu, že naše činnost SVČ TYMY je v rámci nouzového stavu pozastavena, máme s dětmi kontakt pomocí sociálních sítí. Tato situace nás sice netěší, ale bohužel nám v současné době nic jiného nezbývá. Jednotliví pedagogové jsou v kontaktu se svými členy kroužků přes různé aplikace. Některé kroužky mají pravidelnou výuku přes zoom nebo google meet, např. anglická školička, rybáři.

Některým kroužkům posílají vedoucí natočená videa, kde se je snaží motivovat a pokračovat s nimi tak aspoň na dálku v činnosti např. Zrníčko, výtvarné, keramické, taneční, hudební kroužky, robotika, atd.

Máme radost, že někteří rodiče společně s dětmi reagovali na možnost vyzvednout si u nás keramickou hlínu a doma vytvářet různé keramické výrobky podle návodu, které jim pak v TYMY vypálíme. Počítáme, že z těchto výrobků uspořádáme výstavu.

Činnost některých kroužků bohužel nejde zajistit – např. florbal, atletika, badminton, …. Děti z těchto kroužků motivujeme sportovními výzvami na FB.

Pro všechny ostatní malé i velké se snažíme dávat na FB různé náměty, nápady, motivace.

Od ledna mají děti každý týden možnost zapojit se do luštění křížovek a osmisměrek, na únor jsme připravili pro rodinné týmy a dvojice zajímavé poznávací hry v terénu. Přestože se snažíme být aktivní a vymýšlíme různé novinky abychom děti co nejvíce motivovali a byli s nimi aspoň takto v kontaktu, přesto nic nenahradí osobní setkání a prezenční výuku. Všichni se už moc těšíme, až bude naše činnost opět obnovena.

Věříme, že stejně na tom jsou i děti z našich kroužků.

Vzkaz pro ně : „ Moc nám chybíte a těšíme se na Vás!“