Vánoční koledování – zrníčko

Zrníčko tradičně na zlatou neděli koledovalo

Tradičně na zlatou neděli, tentokrát 19. prosince se uskutečnilo na náměstí E. Beneše v Holešově zvonečkové koledování

V 9 hodin se sešly pod vánočním stromem děti z folklorního souboru Zrníčko. Společně zde zazpívaly a přednesly vánoční pásmo. Poté se malí koledníci rozešli po náměstí do obchodů, kde již byli očekáváni.

Za své koledování byly děti obdarovány sladkostmi ale také drobnými penízky.

Děkujeme všem, kteří přispěli Zrníčku na obnovu jejich krojů.

Všem koledníkům ze Zrníčka, vedoucím i rodičům patří velké poděkování za dodržování a tradic a vytvoření krásné nedělní atmosféry v centru našeho města.