Vídeň

ZÁSTUPCE TYMY SE ZÚČASTNIL STUDIJNÍ CESTY DO VÍDNĚ

V termínu 24. – 25. dubna 2023 jsem se zúčastnil zajímavé studijní návštěvy s názvem Edukace a participace.

Tuto studijní cestu organizovalo Centrum demokratického vzdělávání Praha, které nabídlo možnost účasti také pracovníkům SVČ TYMY Holešov.

Jsem velmi rád, že mi byla tato zajímavá akce nabídnuta. Konala se v Demokratiezentrum Wien.

Hlavní náplní programu bylo seznámení se s aktuálními problémy, se kterými se děti mohou setkat nejen doma, ale také všude ve společnosti. Těmi problémy jsou například rasismus, šikana a podobně. Mluvilo se ale také v globálním společenském měřítku o problémech, které trápí lidskou společnost. Mohu uvést například diskriminaci, problémy s integraci, utlačovaní menšin, ale také třeba téma jako je fašismus. Diskuse byla velmi přínosná zejména pro pedagogy a všechny, kteří se o danou problematiku zajímají. Zajímavé byly také ukázky, jak dane problémy řešit. Druhy den jsme měli příležitost navštívit rakouský parlament, a seznámit se s historii a současnosti národa, ke kterému máme tak blízko, a dnes nám může být v mnohem příkladem. Tolik českých jmen, které jsou vidět na reklamách, hospůdkách, obchodech nemá žádná jiná metropole na světě.

Děkuji za možnost zúčastnit se této velmi zajímavé studijní cesty.