Vlastivědná Praha

Vlastivědná Praha měla opět co nabídnout

Víkend plný vlastivědy, poznání, adrenalinu a zážitků prožila již posedmé parta dětí z Holešovska. V rámci celostátní akce „Praha patří dětem“ jelo deset děvčat první říjnový víkend reprezentovat Zlínský kraj. Sehraná parta, která se zná z táborů a kroužků SVČ TYMY se společně s dalšími týmy z celé České republiky na jeden víkend přesunula do roku 1942, kdy se stateční parašutisté obětovali za český národ a spáchali atentát na nenáviděného říšského protektora Reinharda Heydricha. Děti v rámci přípravy musely vyhledat všechny spojitosti mezi atentátem a naším městem a informace zpracovat natolik poutavě, aby porotu zaujaly. Poté soutěžily, hledaly indicie, luštily šifry, zodpovídaly ošemetné otázky z historie a hlavně se toho spoustu dozvěděly v rámci náročné historické hry, která dětem poutavou formou přibližuje důležité milníky Zemí Koruny české.

Ve velké konkurenci týmů z celé České republiky se náš tým rozhodně neztratil a soutěžící dívky od devíti do čtrnácti let díky dokonalé spolupráci získaly skvělé čtvrté místo. Bramborová medaile holky trochu mrzela, zvláště když po prvních třech částech soutěže figurovaly na excelentním druhém místě. Soutěž je ale hodně o náhodě a ta letos přála jiným, jedno malé zaváhání je stálo „bednu“. Velmi si cením poctivé přípravy všech dětí a hlavně zapálení, s jakým celou hru absolvovaly. Tuto akci pro všechny kraje České republiky pořádá s přispěním MŠMT karlínský Dům dětí a mládeže Spektrum.

Chtěla bych velmi poděkovat Jarmile Vaclachové a volnočasovému středisku TYMY za podporu žáků v jejich cestě za pražským dobrodružstvím a hlavně Honzovi Machalovi, který děti na soutěž připravil.