Volební zasedání PDM

NOVÝM PŘEDSEDOU PDM HOLEŠOV SE STAL MAREK NOVOTNÍČEK

V úterý 11. října 2022 se v TYMY Holešov uskutečnilo slavnostní volební zasedání Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. Tohoto zasedání se zúčastnili zástupci holešovských základních škol a PS M.Očadlíka Holešov.

Hlavním bodem této schůzky byla volba nového předsedy a místopředsedy PDM.

Členové se dohodli na veřejné volbě, poté následovalo představení jednotlivých kandidátů.

Předsedou PDM Holešov byl zvolen Marek Novotníček, žák 1.ZŠ Holešov a místopředsedou Lukáš Kupka, zástupce PS M. Očadlíka a žák 3.ZŠ Holešov.

Členové PDM si vytýčili hlavní úkoly do nadcházejícího období.

Děkuji všem členům PDM za jejich aktivní přístup.Nově zvolenému předsedovi a místopředsedovi přeji hodně sil a dobrých nápadů. Těším se na spolupráci!