Všetulská hůlka

MAŽORETKY NA HOLEŠOVSKÉM ZÁMKU SOUTĚŽILY JIŽ PO DVANÁCTÉ

Na 12. ročník nepostupové mezinárodní soutěže pod záštitou hejtmana Zlínského kraje „Všetulská hůlka 2023“ se v neděli 2. dubna na holešovský zámek sjelo přes 900 soutěžících. Dalších téměř 600 nadšenců se přišlo na krásné choreografie, které hodnotila odborná pětičlenná porota, podívat. Ve dvou blocích se představily miniformace s hůlkou, skupiny s hůlkou a pompony, mixy, flag i rodičovské týmy. Ve všech těchto soutěžních disciplínách jsme shlédli slečny z několika věkových kategorií.

Úvod již tradičně patřil majiteli zámku hraběti Rudolfu Wrbnovi, který předal společně se svojí chotí Elvírou Alexandrou klíč od zámku nejmladší mažoretce.

Slavnostního zahájení se zúčastnil také pan hejtman ing.Radim Holiš a také starost města Holešova pan Mgr. Rudolf Seifert.

Ohodnotit vyrovnané výkony a vybrat z nich ty nejlepší určitě nebylo jednoduché. Medaile si sice odnášeli pouze vítězové, ale odměněny upomínkovými předměty na tento den byly všechny týmy. Mažoretky se zde sjely opravdu z celé republiky i ze Slovenska, náš „okres“ reprezentovaly skupiny z Holešova, Bystřice i Kroměříže.Zajímavý program byl připraven na přestávku před slavnostním vyhlášením.

V doprovodném programu zatančila děvčata z kroužku moderního tance z TYMY svoji choreografii a vystoupil také kouzelník mág RadekR.

Úplný závěr patřil společné choreografii. Zatančily si společně mažoretky z různých klubů s naší Katkou.

Tato krásná a důstojná akce je organizačně i finančně velmi náročná a bez podpory spolupracujících organizací i dobrovolníků bychom ji vůbec nemohli uskutečnit. Velký dík patří zejména Zlínskému kraji za finanční podporu. Za obětavost děkujeme pracovníkům MKS Holešov a také městu Holešov, které nás každoročně vzorně podpořilo upomínkovými balíčky pro skupiny. Máme všichni fajn pocit z dobře odvedené akce a již teď se začínáme připravovat na následující 13. ročník.