Všetulská hůlka

11. ročník „Všetulské hůlky“ se uskutečnilo opět v holešovském zámku

Po dvouleté covidové pauze proběhl na holešovském zámku 11. ročník mezinárodní nepostupové soutěže Všetulská hůlka 2022. Záštitu nad ní převzal hejtman Zlínského kraje a kraj tuto akci i finančně podpořil. Soutěž pořádalo Středisko volného času v Holešově ve spolupráci s paní Alenou Rafajovou, pro kterou jsou mažoretky celoživotní náplní.

Více než 400 mažoretek z 16 klubů České a Slovenské republiky se předvedlo v 51 vystoupeních různých stylů a věkových kategorií. Velmi úspěšné byly již

tradičně naše Holešovské mažoretky, které si odnesly zlato ve všech kategoriích, ve kterých soutěžily.

Mažoretky i letos přišel na zahájení pozdravit pan „hrabě“ se svojí početnou družinou, který předal nejmenší mažoretce klíč od holešovského zámku.

Přítomné pozdravil také starosta města Holešova pan Rudolf Seifert, který popřál všem, aby se jim v Holešově líbilo.

Všetulská hůlka proběhla opět v úžasné atmosféře plné radosti a krásných výkonů. Děkujeme všem, kteří do Holešova přijeli. Velké poděkování si zaslouží také všichni ti, kteří se na přípravě a celém průběhu této akce podíleli.

Děkujeme Zlínskému kraji za finanční podporu. Poděkování patří také městu Holešov a MKS Holešov