Zahradní slavnost

Zahradní slavnost v TYMY si děti užily

Školní rok 2019-20 je u konce. Společně s dětmi jsme prožili krásné chvíle v kroužcích, ale také při různých akcích u nás v SVČ TYMY v Holešově a okolí.

Tento školní rok nám přinesl také nečekaná překvapení v podobě nouzového stavu, omezení naší činnosti a nečekané rekonstrukce. Vše jsme nakonec společně zvládli a od 11. května jsme se opět mohli těšit ze společného setkávání ve všech zájmových kroužcích.

Proto jsme i letos chtěli uskutečnit na závěr školního roku naši „Zahradní slavnost“, se kterou se loučíme s uplynulým školním rokem. Díky nepřízni počasí, se i letos tato akce konala v tělocvičně za zpřísněných hygienických opatření.

Děkujeme za pochopení a spolupráci panu starostovi, který nad touto akcí převzal záštitu, a v letošním roce pořádalo Zahradní slavnost město Holešov.

Akce se v letošním roce konala pouze pro členy našich kroužků. Program byl velmi pestrý, nechybělo také několik překvapení.

V úvodu zazněla hymna TYMY a společný taneček pak následovalo 1. překvapení – mezi děti přišli bubeníci z Rytmu pro život, kteří naši slavnost pořádně rozbubnovali. Poté následoval program složený z vystoupení našich zájmových kroužků, převážně tanečních. Děti měly možnost konečně předvést své nové taneční choreografie, v programu se vystřídaly baletky, Baby dance I + II, anglická školička, Happy dance, Sundance, přípravka společenského tance, Hip hop, Zdravé pískání a Zrníčko. Všechny kroužky sklidily zasloužený potlesk diváků z řad dětí.

Výtvarné a keramické kroužky připravily na Zahradní slavnost výstavku svých prací a také zde proběhla výtvarná dílnička. Po tomto programu následovalo další překvapení a tím byl kouzelník Radek Šimčík – Mág Radekr.

Po kouzelníkovi následovalo závěrečné překvapení a tím také závěr Zahradní slavnosti. V letošním roce se o to postaral bublinář, který předvedl dětem úžasné show s malými i velkými bublinami. Program se dětem velmi líbil, nechyběla v něm také hymna TYMY, děti pak předaly květiny všem pedagogům, provozním pracovníkům a také externistům a poděkovaly jim tak za jejich práci. Společně pak všichni nazpívali a odeslali hudební přání panu starostovi Rudolfu Seifertovi k významnému životnímu jubileu.

Zahradní slavnost 2020 byla jiná, než jiné roky, ale pro děti i pedagogy byla jednou z nejúspěšnějších. Děkujeme rodičům za jejich pochopení a vstřícnost. Mrzelo nás, že s námi nemohli být. Všichni si to velmi užili a slíbili jsme si, že se v září opět rádi setkáme. Děkuji všem za pomoc při přípravě akce, děkuji vedení města za podporu a spolupráci. Přejeme všem slunečné a klidné prázdniny, těšíme se na setkání na táborech a v zájmových kroužcích v novém školním roce 2020 – 2021.