ZASEDÁNÍ PARLAMENTU

ČLENOVÉ PARLAMANTU ZASEDALI TENTOKRÁT

NA 3.ZŠ HOLEŠOV

V úterý 4. dubna se konalo zasedání PDM. Tentokrát se členové sešli na 3.ZŠ Holešov.

Zasedání se uskutečnilo ve sborovně školy, kde přítomné zástupce holešovských škol přivítala zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Nedbalová.

V úvodu představila školu, její specifika a různé mimoškolní aktivity.

V další části jednání se členové PDM zabývali nejdůležitějšími úkoly v nastávajícím období.

Na závěr jednání paní zástupkyně pozvala členy PDM na prohlídku školy. Kromě učeben se členové mohli podívat také na bazén, který je velkou raritou této školy.

Jednání na 3.ZŠ bylo velmi příjemné a přínosné. Děkuji vedení 3.ZŠ za možnost uskutečnit zasedání na této škole.