Zlatý oříšek 2022

V HOLEŠOVSKÉ ZÁMKU SE USKUTEČNIL 4. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA ZLATÝ OŘÍŠEK

SVČ TYMY v letošním roce uspořádalo 4. ročník krajského kola talentové soutěže ve Zlínském kraji pod názvem „Zlatý oříšek 2022“. Máme velkou radost, že 15. 10. 2022 velmi úspěšně proběhlo finále této soutěže v holešovském zámku.

Do Zlatého oříšku ZK se nominovalo více než 50 jednotlivců, dvojic a kolektivů.

Moderátorka postupně představila všech 12 finalistů.

Mezi nominovanými byli sportovci, hudebníci, tanečníci, astronom, a také cukrář.

Porota zasedala ve složení – předseda poroty pan Jiří Kotmel – předseda správní rady nadačního fondu Zlatý oříšek. Členové poroty – zastupitelka ZK Šárka Jelínková, paní Zuzana Kolářová Rašková za firmu Kuraray, ing.Veronika Hašková za SCIO školu Zlín, paní Vladimíra Šulavová taneční rektorka, Mgr. Jana Valášková za Toboga Galaxie Zlín, Eva Kožíková vedoucí sportovního centra Koťata a Anna Starečková tanečnice mezinárodní třídy a pedagog.

Porota měla velmi těžkou úlohu vybrat nejlepší tři, kteří z rukou předsedy nadace Zlatého oříšku Jiřího Kotmela získali sošku Zlatého oříšku 2022. Sošku nakonec vybojovali Julie Poláková za hru na klavír, Ondřej Vašut za cukrářské umění a Dergeldalai Bayarjavkhlan za výsledky v šachových turnajích.

Vítězům předali sošky a také šeky s odměnou 5. 000,- Kč naši generální partneři – zástupce firmy Kukraray, SCIO škola Zlín a nadace Cesta ke hvězdám.

Čtvrtou sošku Zlatého oříšku získal taneční kroužek Hey ladies! z Prusinovic.

Tuto cenu mu předal starosta města Holešova Rudolf Seifert a podpořil tak nově vznikající taneční skupinu v našem regionu.

Největší počet hlasů od diváků získala Kristýna Hálková se svojí čtyřnohou fenkou, která získala dort.

Všichni finalisté si z Holešova odvezli kromě zážitků také pěkné ceny a tradičně po jedné sazenici ovocného stromku, kterou věnovala všem finalistů krajského kola radní ZK Olga Sehnalová, která se bohužel ze zdravotních důvodů finále nezúčastnila.

Poděkování patří hejtmanovi Zlínského kraje a starostovi města Holešova za převzetí záštity nad touto krásnou akcí, velký dík si zaslouží všichni porotci za jejich nelehký úkol.

Moc děkujeme také všem sponzorům, podporovatelům a také mediálním partnerům Děkuji také všem svým kolegům a kolegyním za skvěle odvedenou práci a aktivní přístup. Pevně doufám, že Zlatý oříšek napevno zakotvil v našem městě a již teď se těšíme na Zlatý oříšek 2023.

Na fotografie ze Zlatého oříšku se můžete podívat https://tymy-centrum.rajce.idnes.cz/Zlaty_orisek_15.10.2022/