Zlatý oříšek

V HOLEŠOVSKÉM ZÁMKU SE USKUTEČNIL 5. ROČNÍK KRAJSKÉHO KOLA ZLATÝ OŘÍŠEK

SVČ TYMY v letošním roce uspořádalo 5. ročník krajského kola talentové soutěže ve Zlínském kraji pod názvem „Zlatý oříšek 2023“. Máme velkou radost, že 14. 10. 2023 opět velmi úspěšně proběhlo finále této soutěže v holešovském zámku. Do Zlatého oříšku ZK se nominovalo více než 50 jednotlivců, dvojic a kolektivů. Do krajského finále bylo porotou vybráno 12 finalistů.

Mezi nominovanými byli sportovci, hudebníci, tanečníci, astronom, matematik, logik, bioložka, mažoretky, aerobic a další.

V čele devítičlenné poroty byl pan Jiří Kotmel – předseda správní rady nadačního fondu Zlatý oříšek. Porota měla velmi těžkou úlohu vybrat nejlepší tři, kteří z rukou předsedy nadace Zlatého oříšku Jiřího Kotmela, získali sošku Zlatého oříšku 2023. Sošku nakonec vybojovali všestranně nadaný Alex Faivre, violoncellistka Veronika Hamáčková a trio gymnastický aerobic.

Vítězům předali sošky a také šeky s odměnou 5. 000,- Kč naši generální partneři – zástupce firmy Kuraray a zástupce Century 21. Čtvrtou sošku Zlatého oříšku získal taneční kroužek Underground comfort – hip hopová taneční skupina z TYMY. Tuto cenu předal pan Jan Koláček, radní města, který zde zastupoval pana starostu města Holešova Milana Frice. Největší počet hlasů od diváků získalo trio gymnastický aerobic. Děvčata získala dort a plyšáky.

Všichni finalisté si z Holešova odvezli kromě zážitků také pěkné ceny a tradičně po jedné sazenici ovocného stromku, kterou věnovala všem finalistů krajského kola radní ZK Olga Sehnalová. Poděkování patří hejtmanovi Zlínského kraje a starostovi města Holešova za převzetí záštity nad touto krásnou akcí, velký dík si zaslouží všichni porotci za jejich nelehký úkol. Děkujeme také všem sponzorům, podporovatelům a také mediálním partnerům. Děkuji také všem svým kolegům a kolegyním za skvěle odvedenou práci a aktivní přístup. Pevně doufám, že Zlatý oříšek napevno zakotvil v našem městě a již teď se těšíme na Zlatý oříšek 2024.

Na fotografie ze Zlatého oříšku se můžete podívat:

https://www.rajce.idnes.cz/tymy-centrum/album/zlaty-orisek-2023