TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01
  • Syndikovat obsah

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizace

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

Letos již po čtrnácté děti rozsvítily vánoční strom v TYMY

Ve čtvrteční podvečer 24. 11. se na zahradě TYMY již tradičně rozzářil vánoční strom. Pod rozsvíceným smrkem všechny přítomné pozdravil také pan starosta Rudolf Seifert. Za zvuku trubky nastoupily děti z folklorního souboru Zrníčko a Malá Rusava, poté společně zazpívaly vánoční písničku a tím všechny přítomné pozvaly na vánoční program, který pokračoval v tělocvičně TYMY. V programu vystoupily dětské soubory z Hané a Valašska. Děti z folklorního souboru Zrníčko SVČ – TYMY všechny přítomné potěšily svým milým vánočním programem. Po Zrníčku vystoupily děti z folklorního souboru Jabloňka s vánočními písničkami. Na závěr vystoupila mladší děvčata z dětského folklorního soubor Malá Rusava. Ve svém programu připomněly staré lidové hry a také písničky a koledy z Valašska.

V TYMY opět ožily vánoční tradice z Hané a Valašsku

Již od roku 2003 pořádá SVČ – TYMY tradiční akci Vánoce na Hané a Valašsku, která se letos konala ve dnech 23. a 24. listopadu 2016. V obou dnech se akce zúčastnilo téměř 600 dětí z mateřských a základních škol z Holešova a širokého okolí. Měli jsme velkou radost, že i letos k nám přijely děti z mateřské školy z Bystřice pod Hostýnem a Rychlova a také z mateřské školy Míškovice a Ludslavice a základní školy z Kostelce u Holešova a Rusavy. Dále se akce zúčastnili děti z 1. a 3. základní školy Holešov a mateřské školy Sluníčko a Masarykova. V devadesátiminutovém programu se dozvěděly o tom, jak trávili vánoční svátky naši předkové, dozvěděly se o zvycích, tradicích, měly možnost ochutnat hanácké i valašské koláče, také čaj z devatera kvítí. Letos opět děti mohly obdivovat také troubení ponocného a zpracování ovčí vlny na tradičním kolovrátku.

Nastal nám adventní čas

V neděli 27. listopadu začínáme odpočítávat čas do vánočních svátků. Podle křesťanských zvyků tak nastává advent. Toto období se dělí do čtyř týdnů. Původně se jednotlivé týdny nazývaly: 4. týden do příchodu spasitele, 3. týden do příchodu spasitele atd. V moderní době ale dostaly názvy jiné: železná, bronzová, stříbrná a zlatá neděle. Pro připomenutí se v domě zapaluje svíčka na adventním věnci, celkem tedy čtyři. Pojďme se seznámit s několika tradicemi, které se k tomuto času vážou… Čas čekání na vánoční svátky je dodnes opředen čímsi tajemným, sváteční náladou, lidskou vzájemností, přátelstvím. Je to čas kdy lidé mají k sobě blíž. A tak se zastavme v předvánočním shonu a připomeňme si tradice a zvyky, které našim předkům pomáhaly překonávat nepříznivé přírodní podmínky a zpříjemnit si dlouhý zimní čas.

Sedmikvítek v oblasti tance zná své vítěze pro rok 2016

V sobotu 26. listopadu se v tělocvičně SVČ TyMy uskutečnilo republikové finále přehlídky moderních tanců Sedmikvítek. Do Holešova se sjelo přes pět set tanečníků z celé Moravy. Své zastoupení v podobě tanečních skupin měl kromě Holešova, Hulín, Zlín, Kroměříž, Přerov, Kopřivnice, Studénka, Kopřivnice, Třebíč, Ostrava, Děčín, Prostějov, Frenštát, Valašské Meziříčí, Rokycany, Brtnice,…

Opět po roce jsou tady Vánoce...

Vánoce – čas radostného očekávání, vzpomínek, vůní, obdarování… Mají mnoho společného, ale také specifického. Jak slavili Vánoce naši předkové na Hané? A jak na Valašsku? Jaké byly typické zvyky a obyčeje těchto krajů? Proč se zrovna v Holešově tradice z těchto dvou krajů prolínají? Již čtrnáct let rok co rok s železnou pravidelností připravuje SVČ TyMy výukový program právě na toto téma. Na děti vždy čeká zajímavé povídání, kostýmy, vánoční čarování, malé adventní dílničky i ochutnávka krásně zdobených perníčků, pravých valašských frgálů i hanáckých koláčků. Letos termín padl na 23. a 24. listopadu. Během dvou dní TYMYčkem prošlo na šest stovek dětí ze sedmi mateřských a čtyř základních škol.

„O Všetulskou lentilku" má v TyMy již osmiletou tradici

Osmý ročník mezinárodní soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích „O VŠETULSKOU LENTILKU 2016“ se konal v neděli 20. listopadu ve společenské hale Střediska volného času Holešov, které bylo spolu s TK GRADACE Kroměříž také pořadatelem této akce. Během celého dne se na parketě vystřídaly všechny věkové kategorie od nejmenších až po dospělé. V letošním roce se této taneční soutěže zúčastnily také páry ze Slovenska a Polska. Tanečníci předváděli obdivuhodné výkony a diváci je za to odměňovali bouřlivým potleskem. Celá soutěž proběhla za podpory společnosti Nestlé České republika a tak si vítězné páry odváželi domů nejen medaile a diplomy, ale také balíčky plné lentilek.

Listopadové Deskohraní bylo opět plné her a zábavy

18. až 19. listopadu se uskutečnilo v TYMY již tradiční Noční deskohraní. Hlavním programem večera byly deskové hry, pro děti byly přichystány také další aktivity, akční i zábavné hry, večerní povídání při svíčkách, nebo hádanky a černé historky. Velmi oblíbenou částí programu byly hry v tělocvičně. Na Deskohraní kromě pravidelných účastníků stále přichází noví zájemci, někteří dokonce předškolního věku. Věkové složení dětí je různorodé, od malých dětí až po ty, kteří letos vychází ZŠ. Každé věkové skupině máme co nabídnout, jak stolní hry, tak program přiměřený jejich věku. Příští akce je naplánována na noc z 9. na 10. prosince, těšíme se na další společné chvíle při deskových hrách a večerním povídání.

Na florbalovém turnaji byly úspěšné holešovské týmy

V sobotu 19. listopadu se konal tradiční florbalový turnaj pořádaný pionýrskou skupinou Mirko Očadlíka ve spolupráci s SVČ – TYMY. Akci finančně podpořil Zlínský kraj a MŠMT. Hrálo se v kategoriích mladší a starší. Vítězem mladší kategorie se stal tým Pikachu junior a starší kategorie tým Pohoda, oba týmy reprezentovaly Holešov. Jsme rádi, že se turnaje zúčastnili také hráči z Mysločovic a ze Včelína z Bystřice pod Hostýnem. Turnaj proběhl v perfektní sportovní atmosféře. Děkujeme všem divákům, kteří hráče podpořili. Velký dík si zaslouží všichni organizátoři, trenéři i rozhodčí. Těšíme se na další společné sportovní setkání.

Děti ze SVČ – TYMY pozorovali svět pod hladinou rybníka

Zoologický kroužek SVČ – TYMY uskutečnil 17. listopadu 2016 zájezd do Modré. Zájezdu se zúčastnili kromě členů zoologického kroužku, také mladí rybáři a další zájemci z řad dětí a dospělých. Přesto, že počasí nebylo příliš přívětivé, tak program výletu byl velmi pestrý a zajímavý. V Modré jsme navštívili svět pod hladinou rybníka, kde jsme pozorovali v proskleném tunelu tři metry pod hladinou ryby a také práci potápěče. Dále jsme se mohli podívat do mokřadní tůně s želvou bahenní. Vyzkoušeli jsme si také na hmatovém panelu různé makety ryb a na závěr si děti nakoupili zajímavé suvenýry. Z vodní expozice jsme se přemístili do archeoskanzenu Modrá. Tento skanzen představuje ideální podobu slovanského opevněného hradiska z doby Velké Moravy.

Dětský parlament chce v Holešově vybudovat mobilní kluziště

Na víkendovém zasedání PDM Holešov zazněla spousta námětů a nápadů a jeden z nich nadchl úplně všechny přítomné členy PDM a tím nápadem bylo vybudování mobilního kluziště v našem městě. V mnohých městech mobilní kluziště v zimním období úspěšně fungují. Nezůstalo jen u nápadu, hned jsme se začali myšlenkou mobilního kluziště zaobírat. Zjistili jsme si nějaké informace z internetu, spojili jsme se i z jednou firmou, která nám doplnila potřebné informace. Víme, že nápad je jedna věc, ale realizace je druhá, velmi náročná záležitost. Je nám jasné, že bez spolupráce s naším městem to nepůjde. Sepsali jsme proto dopis panu starostovi, ve kterém ho prosíme o pomoc. V dopise jsme také slíbili, že se pokusíme zajistit průzkum na školách a mezi občany, zda by o takové kluziště v Holešově stáli.

Internet (ne)bezpečně

V úterý 15. listopadu se uskutečnila v SVČ – TYMY beseda s policistou pprap. Jakubem Nevřelou pod názvem „Internet (ne)bezpečně“. Besedy se zúčastnili členové kroužku Youtubeři a Mladí debrujáři. Povídání bylo velmi zajímavé a také poučné. Pan Nevřela dětem velmi zajímavou a poutavou formou vysvětlil mnohá nebezpečí, která jsou s používáním internetu spojená. Děti měly na našeho hosta spoustu dotazů, takže se beseda protáhla oproti původnímu předpokladu. Chtěla bych moc poděkovat za poutavou přednášku a těšíme se na další setkání.

V TYMY zněla píseň „Děti z pirea“ v rámci Řeckého týdne

Přesto, že nastaly sychravé podzimní dny, se SVČ – TYMY v minulém týdnu rozzářilo řeckým sluncem. V týdnu od 7. do 11. 11. probíhal v TYMY Řecký týden, který připravila naše dobrovolnice z programu Erasmus plus Maria. Maria pochází z řeckých Atén. Do Holešova přijela začátkem září a prožije tu celý rok. V rámci Řeckého týdne si připravila pro děti vědomostní soutěž o Řecku a dále ukázku vaření řeckých specialit a také taneční workshop, kde se děti i dospělí učili typický řecký tanec.

Všetulské dostavník proběhl letos s mezinárodní účastí

PS Mirko Očadlíka, Olomoucko – Zlínská KRP ve spolupráci s SVČ – TYMY uspořádali dne 5. 11. 2016 již 8. ročník oblastního kola Dětské porty a Melodie 2016 – „Všetulské dostavník“. Jde o soutěžní přehlídku interpretační i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých hudebních žánrů a věkových kategorií. Soutěž je postupová a účastníci mohou postoupit do republikového finále. Tato soutěž je součástí Pionýrského Sedmikvítku, který vyhlašuje Česká rada Pionýra.

Ohnivá show ukončila i letos Slavnost broučků v Holešově

V pátek 4. 11. pořádalo SVČ – TYMY již čtrnáctý ročník Slavnosti broučků. Akce byla zahájena na náměstí u kašny, kde nejdříve proběhlo vyhodnocení vlastnoručně vyrobených lampionů a kostýmů berušek a broučků. Poděkování si zaslouží všichni, kteří dětem s výrobou lampionů pomáhali. Podle samotných dětí to byli hlavně rodiče, ale také dědečci, babičky, tety a vedoucí kroužků. Po vyhodnocení se průvod vydal večerním městem ulicí Palackého až do Všetul. Na společnou večerní „ procházku“ se vydala spousta dětí a jejich rodičů. Cílem byl areál SVČ – TYMY, kde děti přivítal medvěd, který se připravoval na zimní spánek. Uspat ho přišla sama podzimní víla. Jakmile medvěd usnul, tak se nad jeho hlavami objevila světýlka – ohňová show, která celou slavnost ukončila.

Jsem kdo jsem

Na základních školách v Holešově proběhnou přednášky o poruchách příjmu potravy. Více informací naleznete na přiloženém letáku a nebo na stránkách www.jsemkdojsem.cz.