TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01
  • Syndikovat obsah

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizace

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

Podpořte prosím realizaci přírodní zahrady v TyMy!

Hlasujte v Tescu od 11.5. do 7.6.2016 pro náš projekt! Stejně jako loni vyhlásila firma Tesco soutěž projektů o 30 tis. korun. Téměř měsíc mohou lidé, kteří nakoupí v Tescu, podpořit vhozením žetonu jeden ze tří projektů. SVČ TyMy by rádo vybudovalo přírodní zahradu. Vytvořením přírodní zahrady chceme podporovat nejen u dětí jejich aktivní účast na ochraně a citlivém utváření životního prostředí a to pomocí prožitkových a vzdělávacích aktivit. Naléhavost ochrany životního prostředí, resp. výchova k citlivému utváření životního prostředí, je zřejmá nám všem. Přispět k řešení tohoto problému bychom chtěli pomocí prožitkových a vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvíjení pozitivního vztahu k životnímu prostředí, tak abychom ho viděli jako celek, kterého jsme součástí.

Hrnčíři každým coulem

Pod rukama keramičky a výtvarnice Evy Rudolfové z Pacetluk se zrodily spousty hrníčků, džbánů a váz. V pondělí 23. května přišla za dětmi do výtvarného kroužku SVČ TyMy, aby společně vyráběli na hrnčířském kruhu. Dětem se výroba misek natolik zalíbila, že jsme se s Evičkou již domluvili na dalším společném tvoření. Podívejte se v naší fotogalerii, jak se dětem dílo dařilo.

Do finále Dívky roku postoupila i slečna z Holešova

Letošní adeptky na titul Dívka roku zaplnily poslední dubnovou sobotu ostravský Dům kultury Akord. Právě tam se uskutečnilo semifinálové kolo soutěže krásy a inteligence, jejíž patronkou se letos stala Česká Miss Earth Kristýna Kubíčková. Rozhovor s moderátorem, volná disciplína a aerobic. To jsou disciplíny, v nichž se utkaly dívky postoupivší z neveřejného castingu, do kterého se nominovaly z několika základních kol. Jedno takové pořádalo i SVČ TyMy koncem února. Kritickým okem děvčata sledovala porota složená z pořadatelů, organizátorů, sponzorů a odborníků. Hodnotili přitom schopnost samostatného vyjadřování a pohotovost reakcí na otázky moderujícího. V rámci volné disciplíny získaly semifinalistky body hlavně za fantazii a nápaditost, úroveň představení, celkový dojem a vhodnost výběru. Cvičení pod vedením instruktorky potom odhalilo zvládnutí jednotlivých prvků aerobiku, smysl pro rytmus, přesnost a aktivitu, koordinaci pohybů, správné držení těla a přirozenost pohybu.

Výlet na Lukov byl odměnou pro výtvarníky

Otec vlasti oslavil v květnu významné výročí. Uplynulo 700 let od narození Karla IV., který si za své panovnické počínání vysloužil právě toto označení. V SVČ TyMy proběhla na podzim výtvarná soutěž „Karel IV – císař z Boží milosti“, která vyvrcholila druhý listopadový čtvrtek slavnostní vernisáží a oceněním nejúspěšnějších výtvarníků. Pro děti jsme kromě zajímavých cen přichystali i jeden zážitkový dárek – výlet do středověku na hradě Lukov. Hradní pán Jiří Holík nachystal pro malé výtvarníky a jejich rodiny zajímavou pátračku s názvem „Jak to bylo na Lukovsku s prvními bramborami“, provedl je hradem a vylíčil pár pikantérií z historie. Bezvadnou akci jsme zakončili opékáním špekáčků.

Děti v Holešově posílaly přání Evropě

V úterý 10. 5. se uskutečnil v Holešově na náměstí E. Beneše tradiční happening u příležitosti Dne Evropy. Tuto akci připravili pracovníci SVČ – TYMY ve spolupráci s ICM Holešov, Europe Direct a Eurocentrem Zlín. Záštitu nad Dnem Evropy osobně převzala paní europoslankyně Olga Sehnalová. Pro děti a žáky mateřských a základních škol byla připravena stanoviště, na kterých poznávali vlajky jednotlivých států Evropy a také si zatancovali a zabubnovali a vykreslovali symboly míru – bílé holubice. Hlavním úkolem všech bylo vyzdobit papírovou hvězdičku a napsat na ni přáníčko. Tyto hvězdičky pak děti společně poslaly po balónku do „Evropy“.

Úspěch kroužku Sportovní aerobic nás moc těší

Členové našeho nového kroužku Sportovní aerobic se v neděli 15. května zúčastnili své první soutěže pod názvem „Amater aerobic cup“ v Uherském Ostrohu. Získali 2. místo se skladbou „Easy love“ ve 2. katogorii. Moc nás těší tak krásné umístění i přesto, že kroužek trénuje teprve od ledna tohoto roku. Všem členům kroužku gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Velké poděkování si zaslouží trenérka Sportovního aerobiku Klára Moučková.

Eva Miláčková četla nejen dětem

V České republice probíhá již několik let kampaň „Celé Česko čte dětem“. Do této kampaně je zapojeno také Středisko volného času – TYMY, které se připojilo k této akci v pátek 13. května. Mezi děti přijela opět všetulská rodačka, herečka a dabérka paní Eva Miláčková z Prahy. Celkem se během dopoledne uskutečnily tři besedy pro žáky 1. ročníku 3. ZŠ Holešov, děti z MŠ Všetuly a žáky ZŠ Rymice. Letos si paní Miláčková připravila pro děti čtení „O tygříkovi, který se bál“, „O pyšné noční košilce“ a „Maminka liška“. Děti pozorně poslouchaly četbu i vyprávění. Podělili se také o své vlastní zkušenosti s četbou knížek. Jsme moc rádi, že nám paní Eva Miláčková i v letošním roce pomohla podpořit akci Celé Česko čte dětem a těšíme se na další setkání s ní, s dětmi i knížkami.

Noční deskohraní v TYMY bylo věnováno vzpomínce na Karla IV.

V pátek 13. května se konalo v TYMY- SVČ další tradiční Noční deskohraní. Hlavní náplní byly opět deskové hry, tentokrát jsme sehráli také turnaje v Holandském biliáru, Ubongu, ve hře Duch a Fotbálku. Část programu probíhala také v tělocvičně, kde jsme se pořádně zapotili. Toto deskohraní bylo mimořádné v tom, že se konalo v den výročí narození krále Karla IV. Část programu byla tedy věnována i tomuto tématu. Zahráli jsme si novou deskovku o životě Karla IV a také karetní hru. Také jsme si o životě a díle Karla IV. povídali u společného u svíček. V sobotu jsme dobře posnídali a čekalo nás uklízení a ještě jsme si dohráli některé rozehrané hry z předešlého dne. Deskohraní rychle uběhlo, bylo opět super. Závěrečné Noční deskohraní se bude konat 10. – 11. června, už teď se těšíme na společné chvíle.

Anketu vyhlásil Parlament dětí a mládeže Holešov již po dvanácté

V letošním roce se konala v Holešově již po dvanácté anketa „Srdce na dlani“. Tuto anketu vyhlašuje Parlament dětí a mládeže ve spolupráci se Střediskem volného času – TYMY. Jedná se o anketu, ve které žáci a studenti dávají svůj hlas oblíbeným učitelům, vychovatelům, vedoucím kroužků atd. Do letošního ročníku se zapojily všechny tři holešovské základní školy, VPŠ a SPŠ MV a TYMY – středisko volného času.

V Holešově se setkaly dětské parlamenty v rámci projektu Evropa 2016

Parlament dětí a mládeže města Holešova připravil projekt Evropa 2016. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo setkání dětských parlamentů z Nového Jičína, Ivančic, Turčianských Teplic a Holešova. Projekt se konal v termínu 6. až 7. května 2016. Setkání bylo zahájeno na holešovské radnici přijetím všech delegací starostou našeho města panem Rudolfem Seifertem. Pan starosta se velmi živě zajímal o dění v jednotlivých městech a o projekty mladých lidí. Při této příležitosti vzpomněl, že právě z takovéhoto setkání dětských parlamentů v roce 2014, vzešla v Holešově iniciativa inspirovaná Novým Jičínem, jednalo se o letní brigády pro studenty. „Tyto brigády se v našem městě konají již po třetí a je o ně velký zájem a jsou pro naše město velmi prospěšné“ dodal starosta Rudolf Seifert. Další program setkání probíhal v ulicích města, kde mladí lidé provedli anketu mezi občany o životě v Holešově, co se jim líbí, co je trápí a také jedna otázka byla, jak se dívají na uprchlickou krizi. V SVČ – TYMY se pak uskutečnilo vyhodnocení této ankety. Odpoledne mezi mládež přijela europoslankyně paní Michaela Šojdrová, která zajímavě povídala o práci Evropského parlamentu a o svých aktivitách v roli europoslankyně. Setkání bylo velmi příjemné a mladí lidé se aktivně zajímali o dění v Evropě.

Děti potěšily maminky a oslavily 13. narozeniny TYMY

Letošní oslava svátku maminek se v SVČ – TYMY uskutečnila v neděli 15. května – přesně týden po Dni matek. Děti z kroužků TYMY připravily společně se svými vedoucími pro maminky příjemné sváteční odpoledne. Maminkám tímto způsobem popřály děti téměř ze všech zájmových útvarů. Bylo se skutečně na co dívat a všichni měli maminky čím potěšit. Maminkám a babičkám bylo určeno také finále celého odpoledne, s kytičkou se za nimi rozběhly děti. Pro většinu přítomných to bylo velmi emotivní a nechyběly ani slzy dojetí. Program pokračoval oslavou 13. narozenin TYMY. Pro děti byl připraven velký dort, vystoupení kouzelníka a spousta dobrot. Na závěr jsme si všichni zazpívali naši hymnu TYMY.

Okna do Evropy zakončila setkání dětských parlamentů

Evropa 2016 je projekt, který pořádal Parlament Dětí a Mládeže města Holešova. Projektu se zúčastnily delegace ze tří mládežnických parlamentů. Přijeli k nám hosté z Nového Jičína, Ivančic a dokonce až z Turčianských Teplic. Program tohoto projektu byl velice pestrý. Zahájil se návštěvou pana starosty města Holešova na MÚ. Diskutovalo se zde o aktivitách Parlamentů Dětí a Mládeže a o systémech středisek volného času u nás i na Slovensku. Dále jsme měli zajímavou přednášku a diskuzi s poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou. Přednáška pro nás byla velkým přínosem a dozvěděli jsme se mnoho nových, užitečných informací. Při prezentaci Mládežnických parlamentů jsme se inspirovali několika projekty, které budeme chtít v blízké době uskutečnit. Dále jsem hráli různé společenské hry a bavili se. Také jsme malovaly okna do Evropy, což pro nás bylo velice zábavné. Ze dvou dnů strávených v přítomnosti jiných Parlamentů Dětí a Mládeže jsme si neodnesli jen nové a užitečné informace, ale hlavně spoustu nových přátel, se kterými budeme dále spolupracovat.

Květinkový den v Holešově

16 českých žen se každý den dozví, že má rakovinu prsu. V Česku ročně onemocní rakovinou prsu skoro 6000 žen a více jak 1800 jich zemře. Právě tomuto typu rakoviny byl věnován dnešní Květinkový den. Již podvacáté vyrazili do ulic všech českých měst druhou květnovou středu dobrovolníci ve žlutých tričkách, aby prodávali kytičky se stužkou a rozdávali letáčky s informacemi o této zákeřné nemoci. Český den proti rakovině je akce, která má za úkol preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Dvacetikorunou do speciální kasičky přispělo více jak pět stovek Holešováků. Děkujeme!

O víkendu proběhl 2. ročník Holešovského poháru dětí a mládeže ve stolním tenise

Turnaj uspořádalo SVČ TYMY Holešov ve spolupráci s TJ Holešov. Oproti loňskému prvnímu ročníku proběhly v organizaci kategorií úpravy ve prospěch amatérských hráčů, kterým je z velké části Holešovský pohár určen. Amatéři (tj. hráči, kteří nefigurují v krajských ani okresních žebříčcích)byly rozděleni do 3 věkových kategorií – junior baby (do 9 let), junior (10–13 let) a kadet (14–18 let), ve čtvrté kategorii byli sloučení všichni profi hráči ve věku 10–18 let. Hrálo se systémem tabulek se vzájemnými zápasy, všichni hráči se tedy utkali se všemi soupeři své kategorie, aby výsledné umístění a udělení pohárů bylo co nejobjektivnější. Polovina hráčů byla domácích, tj. z Holešova a okolí, hosté k nám přijeli z Napajedel, Mysločovic, Otrokovic a Kroměříže.

Projekt Očima generací

Od nepaměti žijeme pospolu, jsme na sobě závislí, předáváme si zkušenosti i lásku, a přesto si ne vždy rozumíme. Generace, rodiny, lidé …, jak rozdílné a přesto tak stejné, po staletí, po tisíciletí. Kdo z nás má tu pravou pravdu, ten správný názor a pohled? Kdo z nás je důležitější, prospěšnější, má větší nárok na cokoliv? Hledáme porozumění, pochopení se navzájem napříč generacemi. Hledáme to, co nás spojuje a činí navzájem šťastnými. Možná to máme vedle sebe, blízko … jen to nějak nevidíme. SVČ TyMy se do projektu Očima generací ochotně zapojilo. První aktivitou byla návštěva děvčátek z výtvarného kroužku v Centru pro seniory v Holešově, kde proběhlo společné tvoření. Vyráběli jsme jarní dekorace – zápichy do květináčů a tulipány na okno. Dalším krokem bude společná výstava prací dětí a klientů CpS.