TYMY - Středisko volného času, p.o. Holešov

Jak nás kontaktovat

  • +420 734 358 563
  • +420 573 396 928
  • vsetuly@centrum.cz
  • Sokolská 70, Holešov 769 01
  • Syndikovat obsah

Blížící se akce

Výlety a zájezdy za kulturou

Alba na Rajčeti

Webové stránky kroužků

SponzořiSpolupracující organizace

Středisko volného času TYMY - ekatalog.czStř ediska volného času - ekatalog.cz

Tymy na Facebooku

Přihlášení

Vyhledávání

Nabídka na léto 2017

Nabídku letní činnosti 2017 SVČ TyMy naleznete v sekci „TÁBORY A VÍKENDOVKY“. Zájemci, můžete se hlásit již nyní telefonicky, mailem nebo osobně v kanceláři SVČ. Kapacita příměstských táborů je omezena. Přednost mají včasné rezervace. Nabídku městských táborů průběžně aktualizujeme a doplňujeme!

V TYMY se odehrál jarní florbalový turnaj

V neděli 23. dubna se konal v SVČ – TYMY tradiční florbalový turnaj pořádaný ve spolupráci s PS M. Očadlíka Holešov. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů z Holešova, Bystřice p. H., Halenkovic, Mysločovic a Hranic na Moravě. Turnaj byl rozdělen do dvou kategorií, hrály se zápasy každý s každým. V mladší kategorii první dvě místa obsadily týmy z Halenkovic a třetí místo získal tým TYMY – 2. ZŠ Holešov. Ve starší kategorii se na prvním místě umístil tým z SVČ Včelín z Bystřice p. H, na druhém místě tým z TYMY – ZŠ Mysločovice a na třetím tým z DDM Hranice na Moravě. Děkujeme všem, kteří se na turnaji podíleli a za finanční podporu Zlínskému kraji. Těšíme se na další společná sportovní utkání.

Jarní deskohraní v TYMY bylo pestré a zábavné

V pátek 21. dubna se konalo v TYMY- SVČ další tradiční Noční deskohraní. Vzhledem k tomu, že se v dubnu slaví Den Země, nemohli jsme téma ekologie ani na Deskohraní opomenout. Děti prošly večerní stezku, na které plnily úkoly spojené s ekologií, přírodou a její ochranou. Hlavní náplní nočního deskohraní byly společenské hry, ale také sportovní aktivity v tělocvičně. Po tradičním posezení při svíčkách a krátkém popovídání jsme se uložili do spacáků. V sobotu jsme dobře posnídali, čekalo nás uklízení, také hry v tělocvičně a na závěr jsme opět v ICM hráli naše oblíbené deskovky. Deskohraní rychle uběhlo, bylo opět super. Příští Noční deskohraní se bude konat 19. – 20. května, už teď se těšíme.

Zoologický kroužek získal prvenství!

Přírodovědná soutěž Poznej a chraň, určená žákům základních škol, má ve Zlínském kraji již několikaletou tradici. V pondělí 24. dubna proběhlo v Želechovicích nad Dřevnicí krajské kolo této soutěže, v němž se utkalo 12 vítězných týmů z oblastních kol. Do tohoto klání se za okres Kroměříž probojovala 2 družstva ze Zoologického kroužku Tymy Holešov a Zoologický kroužek ZŠ Mysločovice. Přestože náročnost testů byla vysoká, své vítězství z oblastního kola obhájil tým Zoologického kroužku Tymy Holešov ve složení Ondřej Nedbal, Andělka Hrbáčková, Jonáš Zapletal a získal 1. místo v krajském kole této soutěže.

Všem patří velká gratulace!

Závody kočárků se v Holešově konaly již počtvrté

V neděli 23. dubna úderem třetí hodiny odpolední se postavily stovky kočárků na start závodů, které si získaly oblibu v Česku, na Slovensku i v Polsku. Soutěž ve sportovní chůzi s kočárky společně s dalšími více jak osmi desítkami měst uspořádalo SVČ TyMy ve Smetanových sadech. V Holešově se ve strolleringu na sto kroků soutěžilo počtvrté. Celkově se jednalo v České republice již o šestý ročník akce, která povzbuzuje maminky na mateřské dovolené ke sportovním aktivitám. I přes nepříznivé předpovědi se počasí po dobu konání závodů umoudřilo a na start se v Holešově postavilo deset rodin. Soutěžilo se v několika kategoriích, do kterých se mohli zapojit úplně všichni. Poděkování si zaslouží partneři akce, díky kterým si všichni závodníci odnesli hodnotné ceny.

Všem zúčastněným děkujeme za jejich fair play bojovnost a vítězům gratulujeme. A za rok opět na shledanou!

Den Země oslavily děti v SVČ – TYMY

Žáci 4. ročníků základních škol v Holešově oslavili ve středu 19. 4. Den Země. Vzhledem k nezvykle chladnému počasí pro ně SVČ TYMY ve svých prostorách připravilo akci s řadou kvízů a soutěží, ve kterých si děti prověřily své znalosti o ekologii a přírodních vědách. Krátký dokument, který shlédly, je přivedl k diskuzi o současných problémech celosvětové ochrany přírody a snad i k zamyšlení nad tím, že i oni mohou být aspoň malým dílem naší planetě prospěšní. Přestože se tato akce uskutečnila poprvé, všichni odcházeli spokojeni, plni příjemných zážitků a s heslem na rtech: „Planeta nepatří lidem, ale lidé patří Zemi“.

Mladí zoologové vyrazili do Prahy

O prázdninovém čtvrtku čekalo 25 mladých zoologů z kroužků TYMY Holešov brzké vstávání. Vyrazili společně se svou vedoucí Květou na „dobrodrúžo“ do Prahy. Po náročném přesunu LEO expresem, metrem i městským busem dorazili k prvnímu cíli expedice – skleníku FATA MORGANA v Pražské botanické zahradě, kde právě probíhá expozice tropických motýlů. Při velké spoustě pestrobarevných exemplářů se jim podařilo zahlédnout a nafotit i ten nejlákavější exponát, kterým je motýl martináč Atlas patřící k největším na světě. Druhou zastávkou se stala zoologická zahrada v Tróji, kde prohlídka vzhledem k omezenému množství času byla zaměřena hlavně na výběhy a pavilony zvířat, které v našich okolních zoologických zahradách vidět zatím nemůžeme.

Velikonoční tradice a zvyky ožily v TYMY

11. dubna se konala v SVČ – TYMY tradiční předvelikonoční akce pod názvem „Přišlo jaro do vsi“. V programu, složeném z jarních her, říkadel, písniček a tanců, vystoupily děti z folklorního kroužku Zrníčko a také soubor Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem, letos poprvé, se svým pásmem vystoupily také děvčata ze školní družiny 3. ZŠ pod vedením Jany Budišové. Všechny tyto soubory dětem předvedly typické lidové hry a připomněly tradiční tance a písně. Děti se také naučily jednoduchou lidovou hru Zlatá brána a Na Elišku. Tradiční pletení tatarů předvedl Dušan Polášek a malování slováckých kraslic jeho žena Mirka.

Úspěch kroužků TYMY na soutěži TANCER CUP 2017 ve Zlíně

V rámci velikonočních svátků v sobotu 15. dubna se konala ve Zlíně taneční soutěž pod názvem Tancer Cup 2017. Tato každoroční soutěž zahrnuje všechny možné taneční styly v různých věkových kategoriích. Představilo se cca 180 choreografií z celé ČR, ale také ze Slovenska. Středisko volného času se již tradičně Tancer Cupu účastní. Letos se kromě taneční skupiny Sundance zúčastnili také nejmladší členové kroužku Baby dance s představením Vosy a také děti z kroužku Jumping trampolíny s choreografií Víly z hor, pro naše nejmenší to byla „soutěžní“ premiéra. Ve velké konkurenci obsadily naše kroužky krásné druhé místo – Jumping trampolíny a třetí místo – Sundance.

PDM uskutečnil setkání „Evropa 2017“

Parlament dětí a mládeže města Holešova připravil projekt Evropa 2017. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo setkání MPDM Holešov a dětského zastupitelstva z Nového Jičína. Projekt se konal v termínu 31. 3. až 1. 4. 2017. Setkání bylo zahájeno besedou s europoslanci, která se konala v holešovském kině. Besedy se zúčastnili – místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, europoslankyně Olga Sehnalová, europoslanec Jiří Pospíšil a senátorka Šárka Jelínková. Toto setkání bylo pro členy PDM velmi zajímavé.

Debrujáři si hrají, proto nezlobí!

Interaktivní výstava “Festival IQ play” probíhala na zlínském zámečku po celý březen. A protože víme, že kdo si hraje, nezlobí, udělali jsme si jedno březnové úterní odpoledne výlet do Zlína. A byli jsme nadšeni! Po loňské velmi úspěšné návštěvě interaktivní výstavy „Chytrá hračka" a předloňské „Hlavolamy a klamy“ jsme věděli, že i toto bude sázka na jistotu. V celém druhém patře zámku ve Zlíně byly k vyzkoušení smyslové hračky, Montessori hračky, dřevěné hračky, populární i méně známé stavebnice, elektronické hračky, logické hry, obří stavebnice a nechybělo ani populární lego.

Debrujáři z TyMy se zapojili do celostátní akce

Po celé zemi se druhý dubnový víkend uklízelo. V sobotu 8. dubna se totiž uskutečnila akce s názvem Ukliďme Česko, kterou organizoval Český svaz ochránců přírody a spolek Ekosmák. Cílem projektu bylo nejen zlepšit životní prostředí Česka, ale hlavně motivovat lidi k nevytváření nových skládek a nového nepořádku. K úklidu se připojili i všetulští debrujáři. Se spolkem Proud všetulští debrujáři provedli jarní brigádu v Americkém parku, kterou zakončili opékáním špekáčků. Nebylo to poprvé, co se TyMy podílelo na kultivaci „Američáku“. Již několikrát malí debrujáři spolu s Jakubem Nevřalou – předsedou spolku Proud – přiložili ruku k dílu. Rozhodně nemíníme usnout na vavřínech, a když bude potřeba, tak se znovu pustíme do práce!

Velikonoce - svátky jara

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky mnohé společnosti vykládají různě. Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením 40-ti denního postního období. Jejich termín je pohyblivý a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv na určování času. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle.

Dobrovolník Samuel v TYMY zajímavě prezentoval Španělsko

Od pondělí 3. 4. do pátku 7. 4. probíhal v SVČ – Tymy ve spolupráci s ICM Holešov Španělský týden, který připravil dobrovolník ze Španělska, Samuel. Každý den se mohly děti, a některé dny i dospělí, těšit na nejrůznější zajímavosti z tohoto jižního státu. V pondělí se promítaly španělské komiksy, a čím byly děti mladší, tím rozuměly více a více. V úterý Samuel s dětmi vařil španělský desert torrijas a tapas. Ve středu probíhala konverzace ve španělštině a ve čtvrtek španělská párty, která měla veliký úspěch i z řad dospělých. Samuel upekl mrkvový dort a uvařil tortilla de patatas (bramborová placka) a párty mohla začít – promítání snímků, rady kam ve Španělsku vyrazit, kde si půjčit auto a jaké je nejlevnější bydlení. V pátek byl zakončen španělský týden filmovým podvečerem s divácky oblíbeným filmem Volver.

Projekt Sousedé plus má v plánu řídit sousedskou výpomoc

V prosinci loňského roku byl v Holešově založen klub Sousedé plus. Cílem tohoto mezigeneračního projektu je podpora sousedské výpomoci. Tuto občanskou aktivitu zaštiťuje holešovské volnočasové středisko. Základní myšlenkou projektu s podtitulem „Já umím to a ty zas tohle“ je podpora zakládání komunitních spolků či klubů, v nichž hlavním cílem je vzájemná pomoc členů v každodenních činnostech. Každý člen za sebe nabídne činnosti, které umí, oblasti, kde může pomoci ostatním, a na druhou stranu pojmenuje věci, činnosti, které by sám potřeboval. Platidlem je „1 hodina“ – tyto hodiny se vyměňují uvnitř spolku mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se spolek pravidelně schází a podniká různé akce.