Praha patří dětem

PRAHA opět patřila dětem

S dětmi jsme měli tu možnost, prožít krásný zářijový víkend 17. – 19. září 2021 v Praze na republikové akci, která byla určena pro děti ze středisek volného času a DDM.

Tento rok bylo téma velmi zajímavé, bádali jsme v historii a vraceli jsme se do minulosti z období BITVY NA BÍLÉ HOŘE. V sobotu děti čekalo plnění několika nelehkých zkoušek a úkolů, za které dostávaly tolary, které nakonec odevzdali do společné truhlice. Při plnění úkolů jsme poznali různá zákoutí Prahy.

Za odměnu jsme mohli být účastníky rekonstrukce bitvy na BÍLÉ HOŘE.

Byl to pro nás všechny úžasný zážitek! No zkrátka… společný čas strávený v Praze jsme si moc užili, upevnili jsme si stará přátelství a také jsme měli možnost poznat nové přátele z různých koutů naší republiky! Moc děkujeme všem šikovným dětem za vzornou reprezentaci nejen SVČ TYMY ale i města HOLEŠOV a celého ZLÍNSKÉHO KRAJE!